Zarządzanie dorobkiem oraz wieloletnim doświadczeniem