Oferta

Rachunkowość od podstaw

  • badanie i przeglądy sprawozdań finansowych
  • doradztwo przy opracowywaniu i sporządzaniu zasad (polityki) rachunkowości
  • doradztwo przy opracowywaniu i sporządzaniu zakładowych planów kont
  • doradztwo w zakresie informatyzacji działów księgowości w powiązaniu z innymi działami jednostki
  • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

 

Wsparcie działu finansowo-księgowego zarówno w początkowym etapie działalności, jak i dalszym jego rozwoju.

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące usług Kancelarii lub szkoleń, zapraszamy do kontaktu.

tel. 33 811 11 24

Pozostałe usługi