Rachunkowość od podstaw

  • opracowywanie polityki rachunkowości
  • opracowywanie zakładowych planów kont
  • doradztwo w zakresie informatyzacji działów księgowości w powiązaniu z innymi działami jednostki
  • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Wsparcie działu finansowo-księgowego zarówno w początkowym etapie działalności, jak i dalszym jej rozwoju.