Józef Dudek

Józef Dudek

Założyciel firmy

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wpisany na listę biegłych rewidentów pod nr 712.

Związany jest ponad 40 lat z rachunkowością i badaniem sprawozdań finansowych. W krótkim czasie po studiach uzyskał tytuł biegłego księgowego. Jest wykładowcą z zakresu rachunkowości i audytu oraz autorem lub współautorem wielu publikacji, jak i wydawnictw książkowych, m.in. „Rachunkowość finansowa” J. Dudek, Z. Messner, „Księgi rachunkowe i inwentaryzacja” J. Dudek, „Wybrane zagadnienia warsztatu biegłego rewidenta” J. Dudek, B. Nehrebecka, „Kapitał własny spółek handlowych” D. Krzywda, J. Dudek.

Przed zarejestrowaniem Kancelarii kierował, jako prezes zarządu, zespołem kilkudziesięciu biegłych rewidentów.

Maksymilian Dudek

Maksymilian Dudek

Partner / Biegły Rewident

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie – specjalizacja Rachunkowość. Posiada certyfikat księgowego wydany przez Ministra Finansów nr 10072/2005. Wpisany na listę biegłych rewidentów pod nr 10690. Reprezentuje młode pokolenie audytorów. Od ponad 15 lat zajmuje się audytem oraz doradztwem podatkowym i biznesowym. Ma w swoim dorobku publikacje w branżowych czasopismach oraz prowadzenie szkoleń z zakresu rachunkowości, podatków i ewidencji realizowanych projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Posiada biegłą znajomość języka angielskiego.

Bernadeta Szkorupa

Bernadeta Szkorupa

Partner / Biegły Rewident

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego w Opolu – wydział Zarządzania oraz Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach – kierunek Rachunkowość i Finanse. Posiada certyfikat księgowego wydany przez Ministra Finansów nr 921/2003. Wpisana na listę biegłych rewidentów pod nr 12433. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego. Od 2008 r. współpracuje z naszą Kancelarią. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw zarówno w zakresie rachunkowości jak i podatków oraz w audycie sprawozdań finansowych.

Joanna Darzycka

Joanna Darzycka

Dyrektor Biura / Starszy Asystent Biegłego Rewidenta

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie - specjalizacja Rachunkowość. Posiada certyfikat księgowego wydany przez Ministra Finansów nr 20161/2007. Odbyła praktykę zawodową w Urzędzie Skarbowym – Dział: podatek dochodowy od osób fizycznych. Od 2004 roku współpracuje z naszą Kancelarią. Posiada doświadczenie w audycie sprawozdań finansowych i projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Odpowiedzialna za: bezpośredni kontakt z klientem, badanie sprawozdań finansowych, szkolenia, księgowość

Pracownicy Kancelarii to zespół biegłych rewidentów, ekspertów finansowo-księgowych oraz ekonomistów, posiadający ugruntowany poziom wiedzy i kultury zawodowej.
Zawsze staramy się sprostać oczekiwaniom naszych klientów.