Józef Dudek

Józef Dudek

Partner / Biegły Rewident

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wpisany na listę biegłych rewidentów pod nr 712.

Związany jest ponad 40 lat z rachunkowością i badaniem sprawozdań finansowych. W krótkim czasie po studiach uzyskał tytuł biegłego księgowego. Jest wykładowcą z zakresu rachunkowości i audytu oraz autorem lub współautorem wielu publikacji, jak i wydawnictw książkowych, m.in. „Rachunkowość finansowa” J. Dudek, Z. Messner, „Księgi rachunkowe i inwentaryzacja” J. Dudek, „Wybrane zagadnienia warsztatu biegłego rewidenta” J. Dudek, B. Nehrebecka, „Kapitał własny spółek handlowych” D. Krzywda, J. Dudek.

Przed zarejestrowaniem Kancelarii kierował, jako prezes zarządu, zespołem kilkudziesięciu biegłych rewidentów.

Kontakt: jozef.dudek@kancelaria-dudek.pl

Maksymilian Dudek

Maksymilian Dudek

Partner / Biegły Rewident

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie – specjalizacja Rachunkowość. Posiada certyfikat księgowego wydany przez Ministra Finansów nr 10072/2005. Wpisany na listę biegłych rewidentów pod nr 10690. Reprezentuje młode pokolenie audytorów. Od ponad 15 lat zajmuje się audytem oraz doradztwem podatkowym i biznesowym. Ma w swoim dorobku publikacje w branżowych czasopismach oraz prowadzenie szkoleń z zakresu rachunkowości, podatków i ewidencji realizowanych projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Posiada biegłą znajomość języka angielskiego.

Kontakt: maksymilian.dudek@kancelaria-dudek.pl

Bernadeta Szkorupa

Bernadeta Szkorupa

Partner / Biegły Rewident

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego w Opolu – wydział Zarządzania oraz Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach – kierunek Rachunkowość i Finanse. Posiada certyfikat księgowego wydany przez Ministra Finansów nr 921/2003. Wpisana na listę biegłych rewidentów pod nr 12433. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego. Od 2008 r. współpracuje z naszą Kancelarią. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw zarówno w zakresie rachunkowości jak i podatków oraz w audycie sprawozdań finansowych.

Kontakt: bernadeta.szkorupa@kancelaria-dudek.pl

Joanna Darzycka

Joanna Darzycka

Dyrektor Biura / Starszy Asystent Biegłego Rewidenta

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie - specjalizacja Rachunkowość. Posiada certyfikat księgowego wydany przez Ministra Finansów nr 20161/2007. Odbyła praktykę zawodową w Urzędzie Skarbowym – Dział: podatek dochodowy od osób fizycznych. Od 2004 roku współpracuje z naszą Kancelarią. Posiada doświadczenie w audycie sprawozdań finansowych i projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Odpowiedzialna za: bezpośredni kontakt z klientem, badanie sprawozdań finansowych, szkolenia, księgowość

Kontakt: joanna.darzycka@kancelaria-dudek.pl

Pracownicy Kancelarii to zespół biegłych rewidentów, ekspertów finansowo-księgowych oraz ekonomistów, posiadający ugruntowany poziom wiedzy i kultury zawodowej.
Zawsze staramy się sprostać oczekiwaniom naszych klientów.