Formularze

Formularz zgłoszenia na szkolenie

W celu dokonania zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Pola oznaczone * są polami wymaganymi.

Charakterystyka szkolenia
Nazwa szkolenia*:
Termin seminarium:
Cena netto udziału uczestnika:
Dane adresowe
Ilość uczestników*:
Imię i nazwisko uczestnika(ów)*:
Nazwa firmy kierującej na szkolenie*:
Adres firmy kierującej na szkolenie*:
NIP firmy kierującej na szkolenie*:
Osoba upoważniona do kontaktu:
Telefon kontaktowy*:
Adres e-mail*:
 
Pozostałe informacje
Uwagi
 Akceptuję poniższe warunki udziału w seminarium*


Ogólne warunki uczestnictwa

  • Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie w terminie określonym w ofercie podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres biuro@kancelaria-dudek.pl lub elektronicznie ze strony Kancelarii.
  • Zapłaty za udział w szkoleniu należy dokonać nie później niż w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury, przelewem na konto Kancelarii w ING Bank Śląski nr 34 1050 1070 1000 0023 2499 6186. Wyrażam zgodę na wystawienie faktury w formie elektronicznej.
  • Rezygnację z udziału w szkoleniu prosimy przesłać e-mail’em, bądź w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem seminarium (decyduje data otrzymania informacji przez Kancelarię). Rezygnacja w późniejszym terminie, bądź brak udziału w szkoleniu wiąże się z koniecznością pokrycia pełnych kosztów seminarium.
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez organizatora seminarium dla potrzeb organizacji szkolenia zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych z późn. zm.

Formularze

Formularze interaktywne, możliwość wypełnienia i wysłania bezpośrednio z tej strony internetowej.

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące usług Kancelarii lub szkoleń, zapraszamy do kontaktu.

tel. 33 811 11 24