BILANS 2019

Cel seminarium: przybliżenie praktycznych aspektów zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego, a także poruszenie szerokiego spektrum  problemowych zagadnień  i zmian podatkowych VAT, CIT/PIT.

Seminarium cechuje praktyczne podejście do omawianych treści i prezentacja rozwiązań problemowych zagadnień. Istotną częścią zajęć są pytania słuchaczy i konsultacje.

Prowadzący seminarium:

Maksymilian Dudek - biegły rewident, od kilkunastu lat związany z audytem,

Mariusz Gałuszka - uznany doradca podatkowy, wykładowca z zakresu podatków.

Program seminarium BILANS 2019

1. Praktyczne aspekty zamknięcia roku 2019 (1 dzień)

2. Podatek od towarów i usług, podatek dochodowy CIT, PIT (2 dzień)

Kliknij aby zobaczyć szczegółowy program

 

Miejsce i termin seminarium: Qubus Hotel 4* w Bielsku-Białej, ul. Mostowa 2 (budynek Galerii SFERA II) w dwóch terminach:

  • I termin 11 i 12 grudnia 2019 r.1 w godzinach od 9:15 do 15:45  (BRAK MIEJSC)

  • II termin 16 i 17 grudnia 2019 r.w godzinach od 9:15 do 15:45  

Koszt udziału w 2-dniowym seminarium wynosi: 510 zł/osoba (+ 23% VAT)

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiady oraz konsultacje indywidualne.

 
10 PUNKTÓW DLA DORADCÓW PODATKOWYCH
2
10 godz. SAMOKSZTAŁCENIA DLA BIEGŁYCH REWIDENTÓW
3
 

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 05.12.2019 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY można też przesłać:

  • drogą elektroniczna na adres biuro@kancelaria-dudek.pl wypełniając  formularz,

  • bądź listownie na adres Kancelarii:43-300 Bielsko-Biała, ul. Karpacka 24.

Zapraszamy!

1 O uczestnictwie w wybranym przez Państwa terminie decyduje kolejność zgłoszeń.
2 Doradca podatkowy uczestniczący w seminarium uzyskuje 10 pkt do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
3 Biegły rewident uczestniczący w seminarium może zaliczyć do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego za 2019 r. (konieczność złożenia oświadczenia o samokształceniu do 31.12.2019 r.)