BILANS 2018

Cel seminarium: przybliżenie praktycznych aspektów zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego, a także - w powiązaniu z rachunkowością - poruszenie szerokiego spektrum  problemowych zagadnień  i zmian podatkowych wraz z przytoczonymi wyrokami NSA i WSA, a także aktualnymi interpretacjami wydanymi prze KIS.

Seminarium cechuje praktyczne podejście do omawianych treści i prezentacja rozwiązań problemowych zagadnień. Istotną częścią zajęć są pytania słuchaczy i konsultacje.

Prowadzący seminarium:

Józef Dudek - biegły rewident, wieloletni wykładowca z zakresu rachunkowości i audytu oraz autor i współautor publikacji i wydawnictw książkowych,

Mariusz Gałuszka - uznany doradca podatkowy, wykładowca z zakresu podatków.

Program seminarium BILANS 2018

1. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2018 (1 dzień)

2. Podatek od towarów i usług, podatek dochodowy CIT, PIT (2 dzień)

Kliknij aby zobaczyć szczegółowy program

Miejsce i termin seminarium: Qubus Hotel 4* w Bielsku-Białej, ul. Mostowa 2 (budynek Galerii SFERA II) w dwóch terminach:

  • I termin 10 i 12 grudnia 2018 r.1 w godzinach od 9:15 do 15:45  

  • II termin 11 i 13 grudnia 2018 r.w godzinach od 9:15 do 15:45  (BRAK MIEJSC)

Koszt udziału w 2-dniowym seminarium wynosi: 510 zł/osoba (+ 23% VAT)

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiady oraz konsultacje indywidualne.

 
10 PUNKTÓW DLA DORADCÓW PODATKOWYCH
2
10 godz. SAMOKSZTAŁCENIA DLA BIEGŁYCH REWIDENTÓW
3
 

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 03.12.2018 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY można też przesłać:

  • drogą elektroniczna na adres biuro@kancelaria-dudek.pl wypełniając  formularz,

  • bądź listownie na adres Kancelarii:43-300 Bielsko-Biała, ul. Karpacka 24.

Zapraszamy!

1 O uczestnictwie w wybranym przez Państwa terminie decyduje kolejność zgłoszeń.
2 Doradca podatkowy uczestniczący w seminarium uzyskuje 10 pkt do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych
3 Biegły rewident uczestniczący w seminarium może zaliczyć do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego za 2018 r. (konieczność złożenia oświadczenia o samokształceniu do 31.12.2018 r.)