Oferta

BILANS 2023

Cel seminarium: przybliżenie praktycznych aspektów zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego, a przede wszystkim zmian w podatkach dochodowych CIT i PIT oraz podatku VAT.

Prowadzący seminarium:

Mariusz Gałuszka - uznany doradca podatkowy, wieloletni wykładowca z zakresu podatków, praktyk

Maksymilian Dudek - biegły rewident, od ponad 20 lat związany z audytem oraz doradztwem biznesowym.

 

Termin i forma seminarium*:

I termin STACJONARNIE** 

8 grudnia 2023 od 8:15 do 16:00

II termin ON-LINE

11 grudnia 2023 od 8:15 do 16:00

 

Program seminarium:

Część bilansowa (1,5h)

  •  Zamknięcie roku 2023 - najistotniejsze zagadnienia, w tym m.in.: 

- uproszczenia w rachunkowości - prawo, możliwości, ograniczenia, prezentacja w sprawozdaniu finansowym,

- wybrane zagadnieia wyceny aktywów i pasywów,

- wybrane aspekty związane z CIT estońskim,

- wybrane aspekty związane z podatkiem odroczonym,

- wybrane aspekty związane z badaniem sprawozdania finansowego,

- najczęściej pojawiające się błędy przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.

Część podatkowa (5,5h)

  • Podatek od towarów i usług

- zmiany wprowadzone w 2023 i planowane na 2024

- problemowe zagadnienia

  • Podatek dochodowy od osób prawnych i osób fizycznych

- zmiany wprowadzone w 2023 i planowane na 2024 

- problemowe zagadnienia

 

Koszt udziału w 1-dniowym seminarium wynosi:

STACJONARNIE   499 zł/osoba (+ 23% VAT)

ON-LINE               330 zł/osoba (+ 23% VAT)

 

Cena obejmuje: udział w seminarium, autorskie materiały szkoleniowe, zaświadczenie o odbyciu szkolenia; w przypadku formy stacjonarnej: przerwy kawowe i lunch

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 4.12.2023 r.

ZGŁOŚ SIĘ

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY można wypełnić na stronie internetowej lub przesłać drogą elektroniczną na adres biuro@kancelaria-dudek.pl wypełniając formularz

ORGANIZACJA:

STACJONARNA

  • Qubus Hotel 4* w Bielsku-Białej, ul. Mostowa 2 (budynek Galerii SFERA II)

ON-LINE

  • dostęp do dowolnej aktualnej przeglądarki internetowej (komputer, tablet, telefon komórkowy), nie trzeba nic instalować
  • dla dobrej jakości transmisji zalecamy prędkość połączenia internetowego 4-5 MB (stabilne łącze)
  • głośniki lub słuchawki
  • przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma (na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu) link do webinaru.

 

Zapraszamy!

* Kancelaria zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od siebie niezależnych. Informacja w tym zakresie zostanie Państwu przekazana na adres e-mail podany w zgłoszeniu, niezwłocznie po rozpoznaniu takich okoliczności.

** O uczestnictwie w formie stacjonarnej seminarium decyduje kolejność zgłoszeń (liczba miejsc ograniczona). W przypadku odwołania zajęć w formie stacjonarnej uczestnik ma możliwość, po uprzednim zgłoszeniu takiej woli, wzięcia udziału w seminarium w formie ON-LINE i w cenie za taką formę szkolenia.

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące usług Kancelarii lub szkoleń, zapraszamy do kontaktu.

tel. 33 811 11 24

Pozostałe usługi