Oferta

Audyty i inne usługi atestacyjne

Audyt oraz inne usługi atestacyjne winny dać przekonanie zarządzającym i właścicielom jednostek, że nie jest to jedynie ustawowy obowiązek. Współpracujemy już na etapie przygotowania i sporządzenia audytowanych dokumentów w formie konsultacji.

Audyt każdorazowo przeprowadza biegły rewident, bądź kieruje on zespołem badawczym – to gwarancja wysokiej jakości usługi:

  • badanie i przeglądy sprawozdań finansowych
  • badanie planów przekształcenia, łączenia i podziału spółek
  • audyt projektów współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych UE
  • audyt zewnętrzny wynikający z ustawy o finansach publicznych w zakresie wydatkowania środków finansowych
  • audyt jednostek samorządu terytorialnego
  • wycena przedsiębiorstw
  • analizy finansowe, business plany

 

W celu otrzymania oferty na przeprowadzenia audytu możecie Państwo skorzystać z Formularz przeprowadzenia audytu, bądź  Formularze MS Word
 
W celu otrzymania oferty na przeprowadzenie audytu projektu współfinansowanego z  Funduszy  Strukturalnych UE możecie Państwo skorzystać z interaktywnego formularza, bądź formularza w formacie MS Word.

Formularz przeprowadzenia audytu »

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące usług Kancelarii lub szkoleń, zapraszamy do kontaktu.

tel. 33 811 11 24

Pozostałe usługi